Värdelöst om värden och värderingar.

Allmänt / Permalink / 0
Trenden i Almedalen är tydlig - från vänster till höger har floskelregnet om klassklyftor, självbestämmande och integration tystnat för att ge utrymme för en veritabel hagelstorm av anspråk på egen och andras svenskhet, helt i enlighet med SD's agenda (för hey, gissa vem som njuter met av att vara originalet i havet av bleka kopior vars strategibyten legitimiserar och serverar martyrvärdet till dem som sa det allra först).
 
Vi har en värdekris heter det och lösningarna må vara något olika till utseendet men handlar i botten om en livsfarligt felkonstruerad problemidentifikation - att läget ser ut som det gör för att värderingar krockar - goda med onda, moderna med omoderna, frihetliga och inskränkande. Målet blir således att installera "rätt" värderingar om frihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet och så kan vi alla fatta händer och brita ut i vår hjärtligaste tolkning av we shall overcome. Ah just ja, tycker inte vi att just det initiativet av Birgit Friggebo var asfjantigt? Så varför ska vi prompt in i samma glasdörr igen och igen och igen?
 
Vi har inte en värdekris. Vi har en systemkris. 
 
I ett mer rimligt system vore värderingar nämligen ovidkommande i högre grad än vad de är idag. Alice Teodorescu hade ett klokt påpekande i den här korta debatten mot Daniel Suhonen. " ....det är farligt när det sker en sammanblandning mellan det privata och det politiska" och jag instämmer helt. Värderingar är och bör förbli en privatsak. 
 
Vad vi borde sträva efter är hur man täpper till läckor som uppstår i ett system som är byggt på att de som nyttjar det gör det med goda avsikter. När SD säger "sparka ut dem/stäng ute dem för att de har fel inställning" borde övriga partier inte skrika "Det har de intee aahaaallls" utan sikta på att komma upp med en lösning där det inte spelar roll vad man står för eftersom utfallet blir detsamma, utan särbehandling. Och innan ni ropar fascist, fråga er, varför har banker regler som motverkar insiderhandel? Varför arbetar man med IT-säkerhet för att minska identitesstölder och andra privatlivsintrång? Varför har vi lås på våra ytterdörrar om det nu är hållbart att bygga ett system på antagandet att alla är goda och välvilliga?
 
Ebba Busch-Thor levererade en gruvlig besvikelse till tal, platt och mättat av ytliga floskler om trygghet (Synd. jag tycker normalt att Ebba Busch-Thor är skarp och pragmatisk) som alla stannade vid det emotionella planet. Sverige skriker efter just det hon lämnade orört - tryggheten, fast uttryckt i andra termer. 
 
Vi saknar tryggheten att kunna investera i en fastighet eller en bostadsrätt, eller för den delen en fem år lång utbildning som kräver skuldsättning hos CSN, eller ett eget företag. Det finns ingen värdegrundskurs som kan råda bot på statens klåfingriga exproprieringshot, fackpådriven skevhet i löne- & arbetsmiljövillkor för högt resp. lågt utbildade och regelbundna rån av dem som investerar (köper, anställer, utvecklar) och därmed står någon form av risk. Här finns det gott om utrymme för den klassiska borgerliga politiken att ta poäng för det värdedrivna brunsossiga SD genom att verka för det som faktiskt spelar roll - att varje medborgare får ökad trygghet genom att behålla en större del av sin lön och sin övriga avkastning.
 
Vidare har vi idag ett rättssystem som hade tjänat på en mer libertarianskt pragmatisk hållning. Vi hade inte haft diskussionen om huruvida vi ska låta oliktänkande folk komma in/bo kvar här om vi hade haft förmågan att handskas med konkreta handlingar.
Vi kan inte reglera värderingar, men vi kan lägga locket på oönskade beteenden. 
Istället för att förfäras över att det finns män som vill reglera hur kvinnor klär sig borde vi tala om hur vi får dem att tycka vad de vill utan att öppna käften. Det gör nämligen varken mig eller någon annan kvinna någonting om de sitter purkna på kammaren och hytter med näven i fickan. Vad jag har problem med är när de genom konkret handling inskränker kvinnors frihet. Åter igen, ge en av dem ett bötesbelopp motsvarande en månadslön och driv in varenda öre så ska ni se  att han berättar för sina polare som tänker efter både en och tre gånger. 
 
Slutligen skapas trygghet genom systemreformer som gör det bekvämt att ge och besväriigt att få för att attrahera talang, ambition, samhärighet och ansvar och repellera bidragsgirig opportunism. Värderingarna följer med på köpet. 
 
 
 
Till top