En roundkick rakt in i den mest vidöppna av dörrar

Allmänt / Permalink / 0
Lo and behold. Feministiskt Initiativ (även kända som guldfiskarnas skyddshelgon) har tagit en paus från fittpysslet och faktiskt uttalat sig om de oskuldskontroller som avslöjades i Kalla Fakta under  veckan. 
 
deras hemsida hänvisar självaste Gudrun Schyman följande "handlingsplan": 
 

-> POLISANMÄL ÖVERGREPPEN
->
 DRA IN LEGITIMATIONEN FÖR VÅRDPERSONALEN
-> LANDSTING/REGIONER BÖR OMEDELBART SÄGA UPP
AVTALEN MED AKTUELLA VÅRDGIVARE

 
Åh så bra tänker du nu. I praktiken betyder detta dock exakt så mycket som noll och inget. 
 
Gudrun säger: POLISANMÄL ÖVERGREPPEN
 
Vad det egentligen betyder: Att kräva att någon polisanmäler ett sådant övergrepp är ungefär som att uppmana anmälning av väpnat rån. Högsta domstolen har dömt oskuldskontroll som våldtäkt. Det är fastställt att oskuldskontroll är ett brott enligt rådande lagstiftning jämförbart med våldtäkt, det finns således ingenting i lagstiftning eller praxis som beivrar en anmälan. Att anmäla att ett brott har begåtts är en självklarhet och säger ingenting om vare isg livet före/efter anmälan. 
 
Vad jag, min antifeminist föreslår att Gudrun borde lobba för med plattform och allt:
 
1) Se över problemanalysen! Oskuldskontroll är bara ett av många männsikorättsvidriga uttryck, symptom för hederskultur. Till skillnad från det heliga mantra som rabblas dagligen hos genusjugend är detta inte samma patriarkala yttringar som får killarna i Paradise hotel att enas om att inte ragga på samma tjej samtidigt eller att en Djursholmstjej väntas vara smal med vita tänder för att passa in. Nej, hedersbegreppet är inte knutet till en särskild religion men dominerar i underutveckade länder där dotterns värde på äktenskapsmarknaden är viktigt inte minst för familjens försörjning (och ibland förstärkt av det lokala, ofta teokratiska rättsystemet) och flyttar sen med hit där behovet av att upprätthålla hemlandets kultur blir desto större när den invandrade familjen sitter fast i etniska enklaver. Så här får man ju lov att såga den feministiska maktanalysen och säga att hedersvåld inte är enbart patriarkalt problem, inte alls ett religiöst problem men i de allra flesta fallen ett invandrarproblem. (Och nej, det är inte min intention att go full Åkesson on your asses, jag vill på intet sätt skuldbelägga invandrare, bara konstatera att sedvänjan ursprungligen inte är svensk. Det är svårt att släppa taget om gamla traditioner som har präglat ens egen uppväxt och uppfostran minst 5 generationer bak i familjens historia. Vi måste våga möta dem utan att döma inledningsvis, upplysa tydligt vad vi inte accepterar och utdela skoningslösa avskräckande straff när upplysning och dialog inte funkar)
 
Hederskultur drabbar flickor och pojkar, upprätthålls av både kvinnor och män och våld förekommer långt ifrån i alla fall - att enbart fokusera på en enda gärning gör att man silar mygg och sväljer kameler, för tror ni att det är majoriteten hedersvåldsutövare som söker sig till vårdcentraler för att begränsa sina döttrar? Ehm... godmorgon. Att allokera resurser till att: 
2) Blanda barnen tidigt och mycket - det finns inget bättre sätt att skapa ett nätverk och lära sig språket, det hjälper att fostra starka flickor som vågar kräva sin rätt, begära hjälp, ta samtalet hemma med föräldrar och inom den egna släkten/kretsen.Flickor som inte får lära sig att stå på sig hemma måste umgås med flickor som får! Jag har mött för många tjejer som tror att deras situation gäller för alla och att det bara är att acceptera. 
3) Ge polisen verktyg att följa upp anmälningarna med åtgärder - anmälningar är meningslösa om ingen vet hur de ska hanteras. Polisen måste lära sig att bedöma situationen. Är det anmälda övergreppet en isolerad händelse eller en del av en systematisk misshandel? När är det säkert att låta den hedersförtryckutsatta återvända till sin familj? Hur ser hotbilden ut? Hur ser det ut i närområdet för den drabbade? 
4) Skärp straffen för helvete! Det är en sak att högsta domstolen dömer oskuldskontroll som en våldtäkt - med de pinsamt låga påföljderna en våldtäktsdom innebär idag är domen tandlös. F! är emot fängelsestraff överhuvudtaget. Det rimmar illa med ställningstagandet för att upprätthålla kvinnors rätt till sin egen kropp. Alla är inte snälla eller rehabiliteringsbara. Skärpta straff är nödvändiga. 
 
Gudrun säger: DRA IN LEGITIMATIONEN FÖR VÅRDPERSONALEN
 
Vad det egentligen betyder: Att man förvisso markerar att den här sortens övergrepp inte ärtillåtna inom vården, men om Gudrun tror att det löser problemet eller får utövarna att lägga ner sin verksamhet är hon naiv. Vidare kan man anta att "mödomsreparationer" omfattas av hotet om indraget leg, vilket jag förvisso kan hålla med om i en perfekt värld. Men vi lever inte i en perfekt värld och flickorna som ofta söker hjälp skräckslagna med dödshot hängande över sig om de mot förmodan inte blöder på sin bröllopsnatt hamnar i kläm. I dagsläget löser mödomsreprationer inte problemet, men de räddar enskilda liv. Förstår ni gråzonen?
 
Vad jag, min antifeminist föreslår att Gudrun borde lobba för med plattform och allt: 
 
1) Ta för helvete reda på varifrån dessa barnmorskor/läkare får sin "kompetens" ifrån. Det är tämligen säkert att de inte lär sig tekniker för oskuldskontroll på den svenska utbildningen. Gör det obligatoriskt för validering av utländska medicinutbildningar att läsa på om den svenska lagstiftningen samt den vedertagna uppfattningen att mödomshinnan inte existerar. Kräv även att utländska barnmorskor/gynekologer genomgår utbildning om hur såna förfrågningar från föräldrar/släktingar ska bemötas och rapporteras. 
 
2) Skicka ut barnmorskor från länder med hög hederskulturprevalens och relevanta språkkunskaper i geografiska områden där dessa beteenden är vanliga, låt dem hålla frågestunder och informationsdagar på hemlandsföreningarna om kvinnors sexuella hälsa och integritet öht. Låt kunskapen regna ner på dem som inte aktivt söker den. 
 
Gudrun säger: LANDSTING/REGIONER BÖR OMEDELBART SÄGA UPP AVTALEN MED AKTUELLA VÅRDGIVARE
 
Vad det egentligen betyder: Att Gudrun på allvar tror att detta hänger ihop med vårdgivarens ägandeform är pinsamt, okunnigt och väldigt talande för att hon borde ha hängt mer i s.k. utanförskapsområden. 
 
Vad jag, min antifeminist föreslår att Gudrun borde lobba för med plattform och allt: Kräv en nationell standard för samtliga vårdinrättningar oavsett ägandeform för hur dessa frågor ska hanteras. 
 
Gör om, gör rätt Gudrun.
 
Till top