Har vi sett peak genus?

Allmänt / Permalink / 0
Jag har intresserat mig för och krigat mot genusfeminism sen jag var femton år gammal. Något som började med en instinktiv aversion triggade min självbevarelsedrift att läsa på och säga ifrån vid varje tillfälle. Därför kan man ju lugnt säga att jag har sett och hört alla möjliga försvar, en del så vanliga att man skulle kunnna göra ett genus-faq och låta bli att uppdatera de kommande tio åren utan att svaren skulle behöva ändras. 
 
Jag har hört samma grejer för 15, 10, 5 & 1 år sen och det har ni med, när ni tänker efter. Så nu ska vi tänka efter. 
 
Vanlig bortförklaring #1 "Ja men du kan ju inte likställa några galningar och all feminism som är i grunden bra"
Svar: Johodå, det kan jag när dessa galningar har gjort anspråk på & fått positionen som opinionsbildare/ tilldelats maktpositioner inom offentlig förvaltning. Det är rätt få som ifrågasätter miljöpartiet som självutnämnda talespersoner för miljöfrågor, så varför ska vi ansvarsfriskriva Feministiskt Initiativ som företrädare för vänsterorienterad genusfeminism eller vår feministiska regering eller feministiska opinionsbildare som får spaltutrymme/tv-sofftid/projektpengar från våra gemensamma skattemedel. 
Det är inte gulligt eller acceptabelt när de som lever på att sprida sina ideer till offentliga organ som social- utbildningförvaltningar,  pushar sin radikala aktivistagenda som inte bara saknar vetenskapligt stöd utan har förklarat krig mot just akademin med en aldrig sinande ström skattemedel som vapen. 
 
Vanlig bortförklaring #2 "Ja men det är bara en fluga, det galna kommer att lägga sig av sig självt, motståndet ökar ju"
 
Svar: Det var en fluga innan -96 då man skrev in kravet att "aktivt motverka traditionella könsmönster" i läroplanen. Det var en fluga innan Nationella Sekretariatet för Genusforskning vid  bildades 1998 och fick regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera samtliga universitet (akademin är patient zero) och därefter samtliga myndigheter. Det var en fluga innan man började försöka lagstifta mot kritik av bl.a. feminism på EU-nivå, innan man på allvar började föra diskussion om att ge mer utrymme för det socialkonstruktivistiska perspektivet på läkarprogrammen, innan försvaret, trafikverket & pensionsmyndigheten började allokera heltidstjänster & projektpengar åt detta fullskaliga vetenskapsvidriga vansinne. Innan vi 2014 fick vår och världens första uttalat feministiska regering som nästa år tillsätter genusta... eh.. en jämställdhetsmyndighet (för att ett nationellt sekretariat vid ett av landets största universitet räcker inte tillräckligt långt in i våra privatliv) som ett sista eff you till skattebetalarna innan de förhoppningsvis avsätts för gott. Så om vi tittar tillbaka på en fringeröresle som gått från att spraya slagord på HMs underklädesaffischer till att styra över akademin & sitta i regering, hur tycker ni att det går med "flugans avtagande"? sådär va? 
 
Brukar cancer gå över av sig själv eller måste man upptäcka den tidigt, förgifta den med cytostatika & stråla sönder den för att ha en chans? 
 
Vanlig bortförklaring #3 "jamen sluta överdramatisera, det finns ju bra saker med tredjevågenfeminism som faktiskt hjälper kvinnor"
Svar: jaså ja, vilka då? Har våldtäkterna minskat de senaste 21 åren sen genuset tvingades på samtliga skolbarn och stalkade dem upp i vuxen ålder? Nope. Har högsta domstolen tagit upp fler fall av sexuellt våld eller våld i nära relationer? Nope. Har kvinnor börjat intressera sig mer för STEM-yrken? Nope. Det beror iofs på att välståndet har ökat, då gör vi nämligen oftare könsstereotypa val för at vi kan. Har kvinnors löner ökat? Absolut! Enligt medlingsinstitutet (2014) återstår ett ovägt lönegap på 5 % - no thanks to genus utan gammal hederlig marknadsekonomi och teknisk innovation som jämnat ut spelplanen & uppvärderat kvinnors talanger & input, för att inte tala om ökningen av kvinnors värdepapperssparande sedan nätmäklarna gjort aktiehandeln mer tillgänglig. Ingenting bra som har hänt kvinnor som grupp sedan 90-talet kan tillskrivas genusteori, genuspedagogik eller genusfolket. Däremot har det kostat oss pengar och enskilda kvinnor har hållits tillbaka på basis av marxistiska ideer utan vetenskapsförankring. Det är dags att låta entusiasterna betala sina experiment själva. 
 
Så nej, vi har inte sett peak genus, ja mer galenskap är att vänta, nej varken kvinnor eller män mår bra av det. Gör något. 
Till top