Om att börja spara till en Range Rover i tid.

Allmänt / Permalink / 0
BB i Sollefteå kommer att stänga den 1/2 pga ett sparbeting för specialistvården på 160 MKR. Förlossningar dirigeras om till Örnsköldsvik eller Sundsvall vilket pga det långa avståndet på minst 10 mil har gett upphov till en kurs hos ABF där kvinnor ska lära sig att föda barn i bilen. 
 
Samtidigt inrättas en jämställdhetsmyndighet för 75-90 heltidstjänster i Göteborg som kommer att styras av det nationella sekretariatet för genusforskning (här är det värt att åter ställa frågan, bortsett från genus, har vi något annat nationellt sekretariat för någon typ av forskning?ekonomi?medicin?IT?matematik?fysik?vadsomhelst som är evidensbaserat och falsifierbart?) och kosta runt 900 MKR 2017-2020. 
 
Därför råder jag män som vill bli fäder att locka era partners med en rymlig förlossningsvänlig Range Rover och kvinnor att tidigt i livet börja spara till en bekväm förlossningsbil istället för bröllop, språkresa eller bostadsrätt.
 
Alternativt så röstar vi bort den här vidriga regeringen 2018.  

Tafsa inte....

Allmänt / Permalink / 0
....på privata börsnoterade bolag, regeringen!
 
Idag ska vi pyssla. Trä pärlor på hemmaflätade armband som formar bokstavskombinantionen t-a-f-s-a i-n-t-e. Det känns som att regeringen och riskdagen behöver en påminnelse om att ett nej är ett nej, och de verkade ju rätt förtjusta i armbanden när det begav sig. 
 
I sommar riskerar vi nämligen att råka ut för världens tjuvnyp då privata börsbolag beläggs med vite och hotas med tvångsupplösning (!) om de inte förmår att skrapa fram 40 % kvinnor i sina styrelser. 
 
Här ylar obönhörligen någon något intelligent i stil med "Ja men det är väl jättebra om vi får fler kvinnor i  styrelserna, de är ju så få, hur ska vi annars lösa det nu, vi kan ju inte vänta" 
 
Ok, är du beredd att offra i första hand dina sparpengar och kanske även ditt jobb, jaga ut kapital, kompetens och jobbtillfällen ur Sverige samt på sikt sänka kvinnor - då respekterar jag din ståndpunkt, även om jag finner den smått eh...debil, snällt uttryckt. 
 
Vad jag däremot inte ens tänker ta upp i det här inlägget är män och diskriminering av män - det har så många andra gjort före mig och kommer att göra utan mig och helt ärligt, det må vara problematiskt, men det är så långt ifrån ett nyckelargument mot det här förslaget att det inte ens kvalar in på topp 3 (om nu någon skulle få för sig att anklaga mig för att "gå patriarkatets ärenden"). 
 
Så vilka argument är tyngre än det uppenbara om diskriminering för att kvotering i börsbolagsstyrelser är en riktigt sopig idé? 
 
1) Det kommer att leda till kapitalflykt ur landet. 
 
"Vadååå, menar du att vi är sååå rädda för lite kvinnor i styrelserna att företag kommer att dra utomlands"?
Näe. Men privata bolag som bildas och drivs för att tillgodose i första hand sina aktieägares intressen gillar inte när staten lagstiftar om möjligheten att inskränka deras beslut. Att välja och välja bort nyckelpersoner till sin styrelse är typiskt en sån sak man vill ha ifred. Framför allt de som investerar i aktier i ett bolag vill hemskt ogärna göra det om bolaget ifråga inte är fritt att drivas på det sätt som maxar avkastningen. Jag personligen skiter fullkomligt i om ett bolag jag köper aktier i har en styrelse som är jämställd eller om samtliga ledamöter är medelålders albylvita cisherrar som lystrar till namnet Johan. Är det de och kombinationen av deras kompentenser som gör att jag min investering ökar i värde - numrera dem för att förenkla kommunikationen och KÖR PÅ.
 
Få investerare är emot jämställdhet. Desto fler prioriterar däremot att urvalet sker på ett sätt som i första hand syftar till att nå företagets ekonomiska mål mer än att implementera statens signalpolitik på jämställdhetsområdet. Och vad händer med ett bolag när investerarna väljer att investera i utländska konkurrenter drar pga lokalt ogynnsamt klimat? Det flyttar en bättre miljö som attraherar kapital. Hur sugna är kvarvarande företag att stanna kvar, särskilt givet att Sverige knappast kan locka med varken rättvis och pragmatisk beskattning, goda möjligheter till smidig rekrytering eller levnadsvillkor som lockar talang? Hög bolagsskatt,höga arbetsgivaravgifter, hög inkomstskatt för bolagets anställda, starka fack som har oproportionell påverkan på lagstiftare (ex. fackens roll vid rekrytering från utanför EU), bostadsbrist som försvårar för startups, rigid arbetsrättslagstiftning och en oförutsägbar regering som inte tvekar att inskränka skattebasens beslutsmöjligheter för att vinna vänsterpopulistiska poäng. Den enda kvarvarande fördelen vi har är än långe förhållandevis låg beskattning av kapital, vilken vi sett sossarna göra försök att tafsa på från första dagen de tillträdde. 
 
Det framkommer väldigt få ekonomiska argument för tvångskvotering, framför allt inte när trenden så tydligt pekar på en organisk ökning och ökat intresse från både näringslivet och investerare ner på småspararnivå. En ökning från dagens 32 % till föreslagna 40 % kan ske snabbt och naturligt - istället väljer man nu att lagstifta på ett sätt som signalerar att investeringsklimatet i Sverige är oförutsägbart. Och är det något börsen hatar är det osäkerhet.
 
Så vad händer med ekonomin i ett land där börsen är osäker, sparräntorna är låga, skatter och arbetsgivaravgfiter är höga, fastighetsmarknaden är överhettad och bitvis manipulerad? Facit: inget bra, det är säkert. 
 
2) Kapitalutflöde slutar med brain drain. 
När bolagen som förr lockade hit talang flyttar åker talangen med. Behöver ingen ytterligare förklaring va? Kvinnor som på egna meriter kämpat sig upp i hierarkin blir svårare att motivera att stanna kvar i en miljö där de på regeringsnivå reducerats till identitespolitiska symboler, och män vars risk ökar när de närsomhelst kan förfördelas på basis av faktorer bortom egen kontroll kommer att söka sig annorstädes. 
 
3) Om rötterna är ruttna hjälper det inte att trimma bladen. 
Nu kommer vi till den eviga "men hur ska vi annars göra?"-diskussionen (som att ett dåligt förslag upphör att vara dåligt enkom för att altenrativen är få...)Fråga er nu: Var börjar egentligen en styrelseledamot sin karriär? Vad driver någon att sträva efter en styrelsepost? Hur kan man istället motivera kvinnor till början av denna bana i olika branscher? Istället för att göra våld på toppen av organisation och därmed knuffa ner dem som så ihärdigt kämpat för att nå den - motivera fler att försöka klättra. Teknisk innovation har till exempel gjort mer för kvinnor i verkliga livet än vad en trigger happy tvångslagstiftande sosseregering kan drömma om att åstadkomma under ett århundrade. När fysiska skillnader mellan kvinnor och män utjämnas tack vare teknisk innovation ökar kvinnors intresse för att söka sig till områden de tidigara ansett otillgängliga. Genom att stimulera innovation och främja kvinnors verkliga (inte önskade i i en perfekt södertörnsvärld) talanger och intressen och möjligheterna att kapitalisera på dem. Hur vore det om samma kvoteringsvurmare som F!, V och Mp som ju tycker att andelen kvinnor i ledande positioner är sååå viktig lät kvinnor som startar 7 av 10 privata välfärdsbolag (och anställer huvudsakligen kvinnor med utländsk bakgrund) driva dem ifred? 
 
4) Det är inte börsbolagens jobb att implementera sossars jämställdhetsfantasier. 
 
Som jag sa i förra inlägget: offentligt är offentligt, privat är privat. Gillar man inte att det finns en tydlig skiljelinje och tycker att staten får tafsdispens har jag ett soligt förslag att flytta till. Det ligger i Karibien och börjar på V. Bon voyage. 
 
Till top